Fejlesztési lehetőségek a periférián egy Baranya megyei felmérés tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.3.3503

Kulcsszavak:

Baranya megye, periféria, város-vidék, centrum-periféria, sikeresség, helyi gazdaság, településfejlesztés

Absztrakt

A tanulmány két primer adatfelvétel eredményeinek segítségével elemzi a centrum-periféria gondolatkört a falu-város, a megyeszékhely-megye viszonylatában. Emellett Baranya megye általános problématérképét vetíti fel, a településeket objektív (statisztikai adatok alapján) és szubjektív (kérdőív és interjúk segítségével) sikeresség szempontjából vizsgálja. Empirikus adatokkal is igazoljuk a központok és perifériák tartós fennmaradását a megyében, s amellett érvelünk, hogy ezt az állapotot csupán a helyi adottságok megfelelő hasznosítása, a lakossági aktivitás, a tudatos tervezés és településmenedzsment, helyenként a polgármester személye képes ellensúlyozni.

A periférikus helyzetű települések fejlesztése a problémák súlya és összetettsége miatt nagy kihívást jelent. A fejletlen infrastruktúra, a munkalehetőségek szűkössége, a közszolgáltatások elérhetőségének akadályai miatt is romlik a demográfia szerkezet, továbbra is jellemző az aktívabb és képzettebb rétegek elvándorlása. Mégis találunk példákat arra, hogy az ilyen (földrajzi, gazdasági, hatalmi) perifériákon is lehet fejlődni, a jóllétet megőrizni, akár növelni. A tanulmány nem a sikeresség receptjét kínálja, hanem empirikusan is alátámasztja legfontosabb összetevőinek (a gazdasági bázis megléte, a településvezetés felkészültsége, aktivitása, a tudatos tervezés, a humán- és társadalmi tőke stb.) szerepét. Tanulmányunk az objektív és szubjektív mutatók alapján is bemutatja a sikeres vagy sikeresnek tartott településeket, és elemzi, hogy fejlődésük a periférikus régióban minek köszönhető. Ugyancsak empirikusan vizsgáljuk, hogy a megye településein élők a fejlődés szempontjából mely tényezőket tartják a legmeghatározóbbnak, s melyek azok, amelyek a leginkább hiányoznak. A gazdasági bázis megléte (vagy közelsége) a sikerességi faktorok között nyilvánvalóan meghatározó, de kutatásunk rámutat arra, hogy a koncepcióval rendelkező, tudatos településmenedzsment mellett a humán és társadalmi tőke sem nélkülözhető. Ugyanakkor, többek szerint a sikerességhez a lobbitevékenység (politikai kapcsolat, támogatás) is szükséges.

Szerző életrajzok

Horeczki Réka , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos főmunkatárs

Póla Péter , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-05

Hogyan kell idézni

Horeczki, R. és Póla, P. (2023) „Fejlesztési lehetőségek a periférián egy Baranya megyei felmérés tükrében”, Tér és Társadalom, 37(3), o. 77–97. doi: 10.17649/TET.37.3.3503.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>