Információk

A Tér és Társadalom az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének 1987-ben alapított, negyedévenként megjelenő tudományos folyóirata. Ahogy a szerkesztőbizottság elnöke, Enyedi György az 1. évfolyam 1. számában megfogalmazta, a Tér és Társadalom „nem egyetlen szaktudomány eredményeit teszi közzé, hanem egy problémát: tér és társadalom viszonyát vizsgálja a különböző szaktudományok szemszögéből, sajátos megközelítésben”. Az elmúlt több mint harminc év során a folyóirat Magyarországon a területiséggel foglalkozó tudományok vezető elméleti folyóiratává nőtte ki magát, a megjelent számok tükrözték szakmánk interdiszciplináris jellegét. Nagy eredménynek könyvelhető el, hogy sikerült felkelteni a rokontudományok szakértőinek érdeklődését a területiség iránt.

A kezdetben Tóth József főszerkesztésével Pécsett, 1989 és 1993 között Beluszky Pál vezetésével Budapesten, 1993 és 2010 között a Rechnitzer János vezette szerkesztőséggel Győrben készülő folyóirat szerkesztői munkái 2011-től visszakerültek Budapestre, a főszerkesztői feladatokat Barta Györgyi látta el. A 2011-től Barta Györgyi vezetésével felállt szerkesztőség tovább erősítette a rokontudományokkal való együttműködést, a nemzetközi nyitást (elsősorban külföldi tanulmányok magyarra fordításával és hosszabb angol nyelvű összefoglalókkal), a felsőoktatással való szorosabb kapcsolatot (oktatásban is használható tanulmányok megjelentetésével). A korábbi rovatok megtartásával az elméleti jelleg erősítésére, valamint műfaji gazdagításra került sor. 2019 júliusától a főszerkesztői feladatokat Váradi Monika Mária vette át.

A Tér és Társadalom 2022 január 1-étől nyílt hozzáférésű folyóirat. Az összes folyóiratcikke az olvasók számára ingyenesen és korlátozás nélkül érhető el.

Levelezési cím

KRTK Regionális Kutatások Intézete
Tér és Társadalom Szerkesztősége
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.