A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében

Szerzők

  • Póla Péter MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs
  • Chevalier Pascal Université Montpellier 3, CNRS ArtDev Kutatóintézet
  • Maurel Marie-Claude EHESS, Paris

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.29.1.2687

Kulcsszavak:

helyi fejlesztés, vidékfejlesztés, LEADER program, társadalmi tőke, helyi hálózatok

Absztrakt

A vidékfejlesztésnek a közös agrárpolitika (2007–2013) második pillérébe történő eredményes integrálásához a helyi szereplők kezdeményezéseire épülő közösségi tervezési módszerek elsajátítása szükséges, ami egyben a LEADER egyik célja is: alulról építkező helyi fejlesztéssel javítani a vidéki térségek helyzetét, hatékonyabbá tenni a forrásfelhasználást. Az Európai Unióban jellemzően sikeres LEADER-módszer beépült a Nemzeti Vidékfejlesztési Programba és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervbe, végrehajtása a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik. Fontos kérdés azonban, hogy a megvalósítás során a magyarországi intézményi és eljárási keretek diktálta sajátos feltételek mennyiben alkalmasak a helyi szereplők aktív részvételének ösztönzésére, a helyi demokrácia konszolidálására.

Baranya megyében végzett empirikus kutatásokra építve két szempontból tárgyaljuk a helyi akciócsoportok megszervezésének és működésének kérdését: a partnerségi együttműködések összetételén és a szereplők közötti hálózatok elemzésén keresztül. Az „erős” polgármesterek – részint vállalt szerepük, részint tekintélyük okán – központi helyet foglalnak el ezekben a hálózatokban. A LEADER-tengely működését vizsgálva úgy tűnik, az önkormányzatok (jellemzően a polgármesterek) uralják a programot, és ők játszanak meghatározó szerepet az akciócsoportok partnerségi struktúrájában.

Az alapelvek értelmében decentralizált, alulról építkező, az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra egyenrangú partnerségére építő LEADER program magyarországi megvalósulása így a központi hatalom túlsúlya (a központosított, bürokratikus szabályozási környezet) mellett a helyi hatalom, a helyi önkormányzat dominanciájával jellemezhető.

Szerző életrajzok

Póla Péter , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs

tudományos munkatárs

Chevalier Pascal , Université Montpellier 3, CNRS ArtDev Kutatóintézet

egyetemi tanár

Maurel Marie-Claude , EHESS, Paris

egyetemi tanár, kutatási igazgató

##submission.downloads##

Megjelent

2015-03-01

Hogyan kell idézni

Póla, P., Chevalier, P. és Maurel, M.-C. (2015) „A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében”, Tér és Társadalom, 29(1), o. 175–194. doi: 10.17649/TET.29.1.2687.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei