Körforgásos gazdasági modell alapú városkoncepció, különös tekintettel a kis- és középvárosokra

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.2.3445

Kulcsszavak:

városiasodás, fenntarthatóság, ismeretterjesztés, hozzáállás, stratégia

Absztrakt

A városoknak nemcsak a lakossága, hanem a környezetvédelemben és energiagazdálkodásban játszott szerepe is évről évre nő. Ez a tendencia Magyarországra fokozottan igaz, az urbanizációban élő népesség globális átlagot nagymértékben meghaladó aránya miatt. Jogi szempontból a fenntarthatóság terén a helyi önkormányzatok jelenleg önálló hatáskörrel alig rendelkeznek, többnyire csak indirekt módon képesek befolyásolni ezen folyamatokat. A cikkünkben elemzett kis- és középvárosok helyzete több szempontból különbözik a nagyvárosoktól: a fenntarthatósági problémák kisebbek, viszont kezelésükre kevesebb forrás áll rendelkezésre és a körkörös gazdálkodásról meglévő ismeretek is többnyire hiányosabbak.

Tanulmányunkban az urbanizációval, a kis- és középvárosok jellemzőivel, a bennük alkalmazható körforgásos gazdasági lehetőségekkel foglalkozunk, röviden bemutatunk néhány jó gyakorlatot és saját kutatásaink alapján a körforgásos gazdaság helyi kialakításához szükséges beavatkozások típusait, szintjeit, pilléreit, sorrendiségét, valamint alapelemeit. Ezek megfelelő szintű és egymásra épülő alkalmazása úgy véljük, hogy lehetővé teszi előbb a körforgásos gazdálkodás megalapozását, ezt követően a kialakított rendszer fenntartását, végül a település lakóinak, vállalkozásainak, esetleg külső szereplők támogatását is.

Szerző életrajzok

Németh Kornél , Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

Bai Attila , Debreceni Egyetem - Gazdaságtudományi Kar

egyetemi tanár

ELKH-DE High-tech technológiák a fenntartható gazdálkodásban kutatócsoport, Debreceni Egyetem
egyetemi tanár

Dobozi Eszter , Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

kutató

Gabnai Zoltán , Debreceni Egyetem - Gazdaságtudományi Kar

adjunktus

ELKH-DE High-tech technológiák a fenntartható gazdálkodásban kutatócsoport, Debreceni Egyetem
adjunktus

Péter Erzsébet , Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-30

Hogyan kell idézni

Németh , K., Bai , A., Dobozi , E., Gabnai, Z. és Péter , E. (2023) „Körforgásos gazdasági modell alapú városkoncepció, különös tekintettel a kis- és középvárosokra”, Tér és Társadalom, 37(2), o. 62–81. doi: 10.17649/TET.37.2.3445.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok