Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán

Szerzők

  • Molnár Ernő Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék https://orcid.org/0000-0001-8157-4222
  • Lengyel Máté István Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.29.4.2726

Kulcsszavak:

újraiparosodás, útfüggőség, ipar – Magyarország

Absztrakt

A hazai ipar térszerkezetének hosszabb távú fejlődése, illetve magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek felé tolódása (mely a hosszabb idő alatt kialakuló, nehezen reprodukálható helyspecifikus, minőségi telepítő tényezők felértékelődését hozza magával) indokolttá teszi a folyamatok hátterében húzódó, a fejlődés szervességét, folyamatosságát képviselő tényezők kutatását. Vizsgálataink elméleti keretbe helyezése érdekében az útfüggőség változásokra nyitottabb, dinamikus koncepciója felé fordultunk, amely a múlt döntéseinek a jelen és a jövő gazdasági fejlődését befolyásoló szerepét állítja a középpontba. Ennek hangsúlyozása mellett sem kívánjuk alulértékelni azon külső hatásokat, melyek főként a külföldi működőtőke-befektetések formájában az ország ipari szerkezetváltását befolyásolják. Másrészt, az empirikus kutatásaink helyszínét képező alföldi térségek jellemzője a hagyományos iparági körzetek hiánya, melyből adódóan az útfüggőség bezáródás problémáját kiemelő, statikusabb megközelítése kevésbé tűnik alkalmas vonatkoztatási rendszernek. Empirikus vizsgálatainkat kisvárosi és középvárosi közegben végeztük. Tapasztalataink szerint a befektetők számára kevésbé vonzó kisváros iparának átalakulásában a helyi meghatározottságok szerepe nagyobb, a külföldi tőkebefektetések révén érvényesülő hatások korlátozottabbak, és közvetett módon – a helyi vállalkozások beszállítói hálózatokba kapcsolódásán keresztül – jelennek meg. A középvárosi esettanulmányban szereplő, külföldi zöldmezős beruházások helyszínét képező ipari park esetében a helyi meghatározottságok szerepe mérsékeltebb, de mégis kitapintható a múltból örökölt adottságok befolyásoló hatása, az útfüggőség megjelenése.

Szerző életrajzok

Molnár Ernő , Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

egyetemi adjunktus

Lengyel Máté István , Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2015-12-01

Hogyan kell idézni

Molnár, E. és Lengyel, M. I. (2015) „Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán”, Tér és Társadalom, 29(4), o. 42–59. doi: 10.17649/TET.29.4.2726.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei