A területi tőke koncepciója és a városi vállalkozáskutatás

Szerzők

  • Czakó Katalin Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr
  • Dőry Tibor Széchenyi István Egyetem, Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék, Győr

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.30.1.2699

Kulcsszavak:

területi tőke, területi versenyképesség, regionális gazdasági növekedés, vállalati nyitottság

Absztrakt

A tanulmány kiinduló témaköre a Camagni-féle területitőke-koncepció által értelmezett endogén jellegű regionális potenciálok. Átfogó célja az innovatív keresztben felsorolt tőkeértékek szemléltetése a városi környezetben tevékenykedő vállalkozói rétegben. A területi tőke a területi versenyképességet leíró fogalom, amellyel a regionális kutatások elmúlt időszakában több nemzetközi és hazai szerző is foglalkozott. A területi tőkével kapcsolatos elemzések egy lehatárolt terület speciális értékeit értelmezik. A tanulmány gyakorlati részében a győri járműipari körzetben működő vállalkozásokat érintő felmérés eredményeit mutatjuk be. A mérés módszere egy pilot jellegű kérdőíves felmérés volt. Ennek során Győr fejlődése szempontjából olyan következtetések bontakoztak ki, amelyek további kutatása támpontokat adhat a jövőben tervezett városfejlesztési akciókhoz. Ezek az eredmények a tulajdonosi hálózatokról, a tudásteremtésről és az innovációt célzó együttműködésekről számolnak be. A tanulmány azt vizsgálja, hogy ezekben – a sok esetben immateriális jegyeket hordozó – témakörökben miként jelennek meg a Camagni által értelmezett tőkeértékek. A tanulmány három fő részre bontható. Az elméleti háttér foglalkozik a területi tőke komponenseinek elméleti osztályozásával és összegyűjti az ezzel kapcsolatos főbb megállapításokat, kritikákat. A második részben a területitőke-mátrix innovatív keresztjében elhelyezkedő tőkecsoportokat értelmezzük, és ezen belül azon komponenseket emeljük ki, amelyeket a gyakorlati kutatás keretében tovább lehet vizsgálni. A harmadik rész a győri kutatás kapcsolódó eredményeit dolgozza fel.

Szerző életrajzok

Czakó Katalin , Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

PhD-hallgató

Dőry Tibor , Széchenyi István Egyetem, Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék, Győr

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2016-03-02

Hogyan kell idézni

Czakó, K. és Dőry, T. (2016) „A területi tőke koncepciója és a városi vállalkozáskutatás”, Tér és Társadalom, 30(1), o. 18–36. doi: 10.17649/TET.30.1.2699.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>