A turisztikai miliő földrajzi értelmezése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.19.1.983

Kulcsszavak:

turizmus, miliő, imázs, kultúrtáj, mediterrán régió

Absztrakt

Annak ellenére, hogy egy célállomás vonzerőinek értékelésekor kézenfekvőnek tűnik a vizsgált hely miliőjének tárgyalása, a turisztikai miliő mégsem tartozik a turizmuselmélet meghonosodott fogalmai közé. Véleményünk szerint a turisztikai miliő a turizmusban hasznosított tér élményelemei megélésének objektív vetülete, vagyis annak a folyamatnak az eredménye, amelynek során az adott helyet felkereső egyének észlelésének lelki eredője a társadalmi tudás részévé válik. Tehát a turisztikai miliő kapcsán létrejön egy olyan konszenzus, amely a desztinációt felkereső turistákban kialakult érzelmek közel egységes, informatív visszatükröződése. Tanulmányunkban elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, milyen tényezők járulnak hozzá egy-egy település turizmusban sikeresen értékesíthető miliőjének a kialakulásához. Fel kívánjuk tárni, hogy a látogatók által észlelt szubjektív kép miként objektivizálódik, hogyan válik a társadalmi tudás és a kultúra részévé. Kitérünk a miliő és az imázs sajátos kapcsolatára, ami a hely átélésének és megtapasztalásának többletéből fakad. A bemutatásra kerülő, 219 fő véletlenszerű megkérdezésén alapuló vizsgálati eredményekkel meg kívánjuk erősíteni azt a hipotézisünket, miszerint bizonyos területi egységek (e helyütt a Mediterráneum) tekintetében helytálló az egyazon turisztikai miliőhöz való tartozás ténye.

Információk a szerzőről

Michalkó Gábor , MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos főmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2005-03-01

Hogyan kell idézni

Michalkó, G. (2005) „A turisztikai miliő földrajzi értelmezése”, Tér és Társadalom, 19(1), o. 43–63. doi: 10.17649/TET.19.1.983.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei