Civil szervezetek egy kisváros életében

Szerzők

  • Nárai Márta MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.17.1.875

Kulcsszavak:

civil szervezetek, nonprofit szektor, települési önkormányzat, együttműködés

Absztrakt

A nyolcvanas–kilencvenes években lejátszódott társadalmi-gazdasági változásoknak köszönhetően a lakossági törekvésként létrehozott civil szerveződések újra teljes politikai és jogi legitimitást nyertek, és a rendszerváltást követően az önszerveződés évtizedekig nem tapasztalt szabadsága, az emberek megváltozott igényei, szükségletei, és a civil szervezeteket érintő kedvező szabályozás következtében megindult a nonprofit szektor fejlődése, majd nem várt mértékben, ugrásszerűen megnőtt az öntevékeny szervezetek száma. A tanulmány célja, hogy egy konkrét település civil struktúrájának bemutatásával átfogó képet nyújtson a társadalmi önszerveződések helyzetéről, jellegzetességeiről. A vizsgált kisváros civil szerveződései strukturális és működési jellemzőinek bemutatása mellett a szerző célja, hogy feltárja e szervezeteknek a település életében betöltött szerepét, feladatvállalását, valamint a különböző társadalmi szereplőkkel való kapcsolatrendszerét, kiemelt fontossággal kezelve a helyi önkormányzattal való viszony, illetve a helyi civil szférán belüli kapcsolatok, együttműködés megjelenítését.

Információk a szerzőről

Nárai Márta , MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2003-03-01

Hogyan kell idézni

Nárai, M. (2003) „Civil szervezetek egy kisváros életében”, Tér és Társadalom, 17(1), o. 91–115. doi: 10.17649/TET.17.1.875.

Folyóirat szám

Rovat

Gyors ténykép