A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.17.1.871

Kulcsszavak:

regionális tudomány, társadalomelmélet, térelmélet, paradigma

Absztrakt

A tanulmány – egy általános deduktív modellen és a regionális kutatások jelenlegi magyar főáramának értékelésén alapulva – a regionális tudomány elméleti struktúráját és tartalmát vizsgálja. A regionális tudomány mint társadalomtudomány a területi folyamatokhoz kapcsolódó különböző regionális kutatások alapvető fogalmait, elméleteit és módszereit integrálja. Fő elméleti keretét az általános társadalomelméletek és a társadalmi térelmélet dualitása adja. A regionális kutatások által vizsgált folyamatok két fő sajátos iránnyal rendelkeznek: a valós társadalmi folyamatok elemzése, illetve a közigazgatás rendszereinek kutatása. Ezek a folyamatok szorosan kapcsolódnak a regionális elemzés és tervezés céljaihoz és módszereihez. A szerző a regionális tudomány négy paradigmájára mutat rá: a társadalmi tér és a területi struktúrák elemeire, mint a diszciplína két általános paradigmája, és a települések és a régiók paradigmáira, mint a külső földrajzi tér speciális paradigmái.

Információk a szerzőről

Nemes Nagy József , ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék

tanszékvezető, egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2003-03-01

Hogyan kell idézni

Nemes Nagy, J. (2003) „A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben”, Tér és Társadalom, 17(1), o. 1–17. doi: 10.17649/TET.17.1.871.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>