Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.16.1.840

Kulcsszavak:

közlekedés, versenyképesség, régió, regionális közlekedés

Absztrakt

Miután a regionális közlekedés alatt a tértudományok és a közlekedéstudományok művelői meglehetősen eltérő fogalmakat értenek, mindenekelőtt bemutatjuk, hogy véleményünk szerint mi is valójában a regionális közlekedés. Fejlődésünk jelenlegi fázisában, amikor az ország mielőbbi talpra állítása érdekében a külföldi tőke beáramoltatására törekvés és a külpiacokra orientálódás az elsődleges szempont, érthető módon a régiók külső közlekedési kapcsolatainak javítása került a figyelem központjába, és a térségek gazdasági aktorai számára egyelőre csak alárendelt jelentősége van a régión belüli kapcsolatoknak. Az ország gazdasági talpra állása után minden bizonnyal több esélye lesz a régión belüli közlekedés komplettírozásának, azaz a közhasználatú közlekedés regionális hálózatának kialakítása után a regionális léptékű, sajátos rendeltetésű és műszaki típusú infrastruktúra kiépítésére is sor kerülhet. A regionális közlekedés lényegét a terület méretgazdasága alapján két alapvető, egymással szorosan összefüggő tényező – a lépték és a funkció – határozza meg. Tehát a regionális közlekedés méretgazdasági alapon is középszint, mivel olyan nagyságrendi küszöbérték tartozik hozzá, amely bizonyos fajta és műszaki teljesítményű közlekedési infrastruktúra létesítésének és üzemeltetésének gazdaságossága szempontjából meghaladja a megyék által lehetővé tett szintet.

Információk a szerzőről

Erdősi Ferenc , MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

tudományos tanácsadó

##submission.downloads##

Megjelent

2002-03-01

Hogyan kell idézni

Erdősi, F. (2002) „Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában”, Tér és Társadalom, 16(1), o. 135–159. doi: 10.17649/TET.16.1.840.

Folyóirat szám

Rovat

Versenyképesség

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>