A COVID-19 és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.2.3472

Kulcsszavak:

COVID-19 járvány, helyi önkormányzatok, sikeres járványkezelés

Absztrakt

A COVID-19 járvány idején az országok többségében erősödött a kormányzati centralizáció, jóllehet ma már általánossá vált az a vélekedés, hogy a központi válságkezelés nem a legeredményesebb módja a járvány elleni küzdelemnek. A szupercentralizáció hatékonyságát megkérdőjelező szerzők közé tartozik Hambleton (2020), aki a helyi szint felértékelődését, a valódi helyi autonómiát és a helyet jól ismerő, együttműködő (település) vezetőt sorolja a sikeres válságkezelés tényezői közé.

A tanulmány a témában megjelent szakirodalom mellett egy 202 helyi önkormányzatot felölelő empirikus adatfelvétel eredményeire támaszkodva arra keresi a választ, hogy a hambletoni értelemben sikeres válságkezelés szempontjából alapvető fontosságúként azonosított tényezők hogyan jellemezhetők Magyarországon a COVID-19 járványidőszakában. Az elemzés kitér a helyi autonómiát ért kihívásokra, valamint a jó vezetés és a helyi jellegzetességek kérdéskörére, amit a járvány okozta problémák területi különbségei, az eltérő polgármestertípusok és szerepfelfogások, valamint a helyi társadalmi részvétel szempontjából jellemez.

Elemzések rámutatnak, hogy a centralizált vagy túlcentralizált államok nem teljesítettek jól a koronavírus-járvány kezelésében. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a Hambleton által meghatározott, a sikeres válságkezeléshez szükséges helyi tényezők, illetve feltételek a járvány időszaka alatt hazánkban sérültek, hiányossá váltak, miközben a járvány okozta problémák és a járványkezelés eszközei a meglévő területi különbségek mentén differenciálódtak. A helyi önkormányzatok autonómiája, mozgástere, anyagi lehetőségei szűkültek, s ennek következtében a jó vezetés is ellehetetlenült, holott a legtöbb településvezető helyi politikai és szakmai szereplőkkel együttműködve,(kezdetben) jelentős társadalmi támogatás mellett hozta meg döntéseit, kialakítva a válságkezelés helyi, akár más krízisek során is alkalmazható gyakorlatát, mechanizmusait

Szerző életrajzok

Baranyai Nóra , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutató‐ központ, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

Ferencz Zoltán , Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

egyetemi docens

Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet
tudományos munkatárs
 

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-30

Hogyan kell idézni

Baranyai, N. és Ferencz, Z. (2023) „A COVID-19 és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon”, Tér és Társadalom, 37(2), o. 111–133. doi: 10.17649/TET.37.2.3472.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép