A koronavírus-járvány hatása Kína megítélésére Közép-Európában. Hasonlóságok és különbségek a visegrádi országokban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.2.3470

Kulcsszavak:

Kína, Visegrádi Négyek, koronavírus járvány, közvélemény, negatív érzelmek, pozitív érzelmek

Absztrakt

A Nyugat és Kína között húzódó politikai és gazdasági törésvonalat minden korábbinál jobban elmélyítette a koronavírus-járvány. Azonban míg a nagypolitika és a gazdasági kapcsolatok kevésbé hatottak az európaiak Kínáról kialakított véleményére, addig a pandémia a társadalom minden szegmensét érintette, és komoly indulatokat váltott ki Pekinggel szemben. Az Európai Unió közvéleményének esetleges Kína-ellenes fordulata megnehezítheti a két gazdasági óriás közötti együttműködést, míg a geopolitikai feszültségek növekedése gyengítheti mindkét fél nemzetközi kapcsolatait. Ezért fontos megismerni e hangulatváltozás jellegét, mértékét és okait.

Tanulmányunk alapját egy reprezentatív nemzetközi közvélemény-kutatás adja, mely az Európai Unió tíz tagállama mellett Szerbiára és Oroszországra is kiterjedt, és országonként 1 500 válaszadóval, több mint 350 elemből álló kérdőív felhasználásával készült. Jelen tanulmány célja, hogy az említett közvélemény-kutatás során vizsgált európai országok közül a Visegrádi Négyek eredményeit kiemelve képet adjon a Kínával kapcsolatos véleményekről, illetve azokról a változókról, amelyek megmagyarázhatják a közhangulat alakulását. Eredményeink azt mutatják, hogy nincs olyan közös „visegrádi” változó, mely jelentősen befolyásolná a Kínáról kialakult képet. Igaz, az egyes országokban külön-külön felfedezhetők bizonyos jellemzők egy-két változó kapcsán, de ezek egyik esetben sem markánsak, illetve regionális összevetésben egymásnak ellentmondó eredményekkel is találkozhatunk.

Szerző életrajzok

Matura Tamás , Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi adjunktus

Szunomár Ágnes , Budapesti Corvinus Egyetem, Globális Tanulmányok Intézet

egyetemi docens

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet
tudományos főmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-30

Hogyan kell idézni

Matura, T. és Szunomár, Ágnes (2023) „A koronavírus-járvány hatása Kína megítélésére Közép-Európában. Hasonlóságok és különbségek a visegrádi országokban”, Tér és Társadalom, 37(2), o. 160–180. doi: 10.17649/TET.37.2.3470.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintés