A Balaton, mint funkcionális nagytó-régió integrált fejlesztési lehetőségei kormányzásán keresztül

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.2.3461

Kulcsszavak:

integrált területfejlesztés, funkcionális régió, nagytó-régió, Balaton, kormányzás

Absztrakt

Jelen tanulmányunkban a funkcionális régiókra alapuló integrált területfejlesztés kormányzási kérdéseit járjuk körül a nagytó-régiókra mint funkcionális terekre fókuszálva és bemutatva egy nemzetközi kutatási projekt eredményeit. Az ESPON LAKES kutatás a Balaton, a Boden-tó és a Vänern-tó integrált területfejlesztésének aktuális állapotát tárta fel, hogy rámutasson arra, hogy az európai regionális fejlesztés- és támogatáspolitikában a speciális régiótípusok (pl. szigetek, ritkán lakott térségek) mellett helye van a nagytó-régióknak is. Sajátos helyzetük adminisztratív határokon átnyúló mivoltukban, szakpolitikai/fejlesztéspolitikai sokszínűségükben, komplex földrajzi, természeti-környezeti adottságaikban rejlik, és ez a sokszínűség széles körű, a vertikális és horizontális koordinációban egyformán jól teljesítő irányítási képességet és valódi integrált területfejlesztést igényel. Tanulmányunk ezen (összehasonlító) kutatás eredményei alapján elsősorban a Balaton régiójának területfejlesztési, irányítási sajátosságait elemzi azzal a céllal, hogy rámutasson a területi kormányzáshoz kapcsolódó problémákra és azok lehetséges megoldására, és bemutassa azokat a jó gyakorlatokat, amelyek más nagytó-régiók számára példaértékűek lehetnek. Ezt követően a Boden-tó és a Vänern-tó régiójának legfontosabb kihívásait elemezzük, és területfejlesztéshez kapcsolódó működésüket összevetjük a Balatonnal. A kutatás, és egyben tanulmányunk egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton szélesebb társadalmi-gazdasági-természeti kormányzásának eszközrendszere hiányos, nincs felkészülve az egymásra torlódó régi és új elvárások összeillesztésére, valamint a konfliktusok kezelésére. Szükség lenne arra, hogy az új szereplőket integrálják a fejlesztésekbe, és ennek egyik feltétele, hogy a fejlesztéseket jobban összehangolják, hogy a helyi, regionális ágazati szereplők a jelenleginél lényegesen több döntési kompetenciával rendelkezzenek. Ugyanakkor a Balaton, valamint az elmúlt bő húsz évben körülötte létrehozott intézményrendszer és kormányzás jó gyakorlatot jelenthet más európai nagytó-régiók számára. A kihívások sok tekintetben eltérőek ugyan, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) koordinatív szerepe, működése azonban példaértékűnek tekinthető.

Szerző életrajzok

Varjú Viktor , KRTK Regionális Kutatások Intézete

tudományos főmunkatárs

MATE VFGI Kaposvár Campus
egyetemi docens

Igari András , HÉTFA Elemző Központ

junior elemző

ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
PHD hallgató

Szendrei Zsolt , HÉTFA Elemző Központ Város- és Területfejlesztési Iroda

építész, urbanista, igazgató

Csite András , HÉTFA Kutató Intézet és Elemző Központ

igazgató

Clément Corbineau , Spatial Foresight France

elemző

Erik Gløersen , Spatial Foresight France

szenior elemző, igazgató;

Tobias Chilla , Friedrich Alexander Universität, Institute of Geography, Department of Geography

professzor

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-30

Hogyan kell idézni

Varjú, V., Igari, A., Szendrei, Z., Csite, A., Clément, C., Erik, G. és Tobias, C. (2023) „A Balaton, mint funkcionális nagytó-régió integrált fejlesztési lehetőségei kormányzásán keresztül”, Tér és Társadalom, 37(2), o. 82–110. doi: 10.17649/TET.37.2.3461.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei