Kulturális és kreatív ipar a Szigetközben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.2.3419

Kulcsszavak:

kreatív gazdaság, kulturális és kreatív ipar, kreatív osztály, COVID-19, Szigetköz

Absztrakt

A 21. században a jólét megteremtéséhez a kulturális és kreatív gazdaság a helyi és regionális szinten is hozzájárul. Jelen tanulmány a kulturális és kreatív gazdaság jelenét és jövőjét vizsgálja a Szigetközben. Célja feltárni a szűken értelmezett kulturális és kreatív ipar erejét és a benne rejlő eddig még feltáratlan potenciálokat a Szigetköz területén található 35 településen.

Elemzésünk elején szakirodalom által tárjuk fel a kulturális és kreatív gazdaság, illetve a hozzá tartozó iparágak (CCI) fogalmakat, majd statisztikai elemzések alapján határozzuk meg a Szigetközben a kulturális és kreatív gazdaság súlyát és jelentőségét 2015-2020 időszakban. A vizsgálat a Dun & Bradstreet Hungary Kft. céginformációs rendszer adatain alapul és kitér külön az egyéni vállalkozásokra és a gazdasági társaságokra.

Mivel a folyamathoz komplex módon közelítünk, ezért figyelembe vettük a helyi jellegzetességeket, és munkánk második részében interjúk (n=21) kerültek felhasználásra. Tanulmányunk a szigetközi kistáj mikroszintű CCI szektorát kívánja bemutatni a 2015–2020 időszakban, ahol a gazdasági társaságok száma folyamatosan csökken, az egyéni vállalkozók száma folyamatosan nő, de többségük tevékenysége kevésbé látható (és ezáltal kevésbé igénybe vehető) a szélesebb közönség számára. Rávilágít továbbá a Szigetköz kulturális és kreatív iparának problémáira és hiányosságaira, amelyek négy fő csoportba sorolhatóak: a kreatív gazdaság helyi meghatározottsága, a kereslet és kínálat „találkozási pontjai”, az együttműködések és kommunikáció, valamint a kreatív gazdaság működési és operatív kérdései. A tanulmány a szigetközi térség kulturális és kreatív iparának fejlesztésére tett ajánlásokkal zárul.

Szerző életrajzok

Kézai Petra Kinga , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály

tudományos segédmunkatárs

Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi és Marketing Tanszék
egyetemi tanársegéd

IASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
junior kutató

Gombos Szandra , Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék

adjunktus

IASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
junior kutató

Jakobi Ákos , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék

egyetemi docens

IASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
senior kutató

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-30

Hogyan kell idézni

Kézai, P. K., Gombos, S. és Jakobi, Ákos (2023) „Kulturális és kreatív ipar a Szigetközben”, Tér és Társadalom, 37(2), o. 134–159. doi: 10.17649/TET.37.2.3419.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép