A háztartási napelem telepítéseket meghatározó tényezők nemzetközi és hazai vizsgálata

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.3.3355

Kulcsszavak:

zöld beruházások, megújuló energiák, háztartási méretű napelemek, területi elhelyezkedés

Absztrakt

Tanulmányunk azt kívánja megvizsgálni, hogy a lakosság, azaz a háztartások körében milyen tényezők befolyásolják a zöld beruházásokat, ezen belül pedig a napelem-telepítést. A vonatkozó nemzetközi szakirodalom vizsgálata során kiderült, hogy a hagyományos értelemben vett közgazdasági racionalitáson túl egyéb társadalmi (pl. nettó jövedelem, iskolázottság szintje, életkor), lakhatási (pl. családi ház, vidék), illetve attitűd jellegű tényezők (pl. környezettudatos szemlélet, imitációs hatás, presztízs) is hatnak az egyének beruházási döntésére.  Ezután a lakossági energiafelhasználás szerkezetét mutatjuk be, mely jelentős mértékben behatárolhatja a lakosság napelemes fejlesztéseit. Végül a hazai háztartási méretű napelemek területi elhelyezkedésének aspektusait vizsgáltuk empirikus kutatás révén.

Arra az eredményre jutottunk, hogy az egyes településeken elérhető jövedelem szignifikánsan befolyásolja a háztartási méretű napelemes darabszámok és kapacitások nagyságát: a jelentős mértékű telepítések ugyanis a jobb jövedelmi helyzettel bíró balatoni, budapesti, pécsi agglomerációban, valamint a nyugat-dunántúli térségben koncentrálódnak. Emellett azonban látható egy ún. kistelepülési effektus is, hiszen több esetben sorolódik a ranglista elejére egy-egy község. Ez egybecseng a nemzetközi tanulmányok megfigyeléseivel (ld. „peer” vagy imitációs effektusok), hiszen ez a hatás vélhetően egy-egy helyi innovátor vagy napelemes piaci szereplő befolyásának tudható be. További kutatás tárgyát képezheti, hogy a nemzetközi elemzésekben azonosított, közgazdasági racionalitáson túli faktorok miképpen befolyásolják hazánkban a háztartási napelemes telepítést. Ez ugyanis megalapozhatja az ambiciózus kormányzati célok eléréséhez alkalmazandó „puhább” szakpolitikai intézkedések bevezetését is (pl. nudge jellegű eszközök, szemléletformáló kampányok).

Szerző életrajzok

Horváth János Péter , Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

elnök

Dr. Tóth Tamás , Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

általános elnökhelyettes

Somossy Szabina Éva , Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

zöldgazdasági szakértő

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-01

Hogyan kell idézni

Horváth, J. P., Dr. Tóth, T. és Somossy, S. Éva (2021) „A háztartási napelem telepítéseket meghatározó tényezők nemzetközi és hazai vizsgálata”, Tér és Társadalom, 35(3), o. 209–233. doi: 10.17649/TET.35.3.3355.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintő