Az egyetemi társadalmi felelősségvállalás területi hatásai – négy magyarországi egyetem vizsgálatával

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.3.3342

Kulcsszavak:

egyetemi szerepek, egyetemi társadalmi felelősségvállalás, harmadik misszió, területi dimenzió

Absztrakt

Az elmúlt években a hazai felsőoktatási intézményekben is megjelent az egyetemi társadalmi felelősségvállalás jelensége. Mind a nemzetközi, mind a hazai elméleti irodalom egyre bővül, a gyakorlati kutatások azonban több hiányterületet képeztek a téma eddigi kutatástörténetében. Ezek egyikéhez, az egyetemi társadalmi felelősségvállalás területi hatásaihoz kísérel meg hozzátenni a bemutatott kutatás. Ennek érdekében a tanulmány célul tűzte ki, hogy négy magyar egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Miskolci Egyetem azonosított tevékenységein keresztül hozzájáruljon az egyes intézmények és általában az egyetemi társadalmi felelősségvállalásának területi hatású megismeréséhez. A tanulmány kísérletet tesz arra is, hogy keretet hozzon létre a téma területi hatásai tekintetében, majd azokat gyakorlati példákkal igazolja négy magyar egyetemen. A kutatás egyedinek tekinthető nemcsak a hazai, de a nemzetközi szakirodalomban is, mivel hasonló jellegű elemzés a szerzők számára eddig nem ismert a témában. A kutatás fontos eredménye, hogy az azonosított potenciális területi hatásokat gyakorlati példákkal igazolja, rendszerezi a területi hatásokhoz kapcsolódó tevékenységeket és azok nyilvánosságát sokszínű tevékenységcsoportok mentén, illetve bemutatja a hatások jelenlétét a hazai felsőoktatás négy egyetemén. Az elemzés ezen kívül adalékokat nyújt az egyes intézmények vonatkozó területi hatásaihoz, illetve hozzájárul a kapcsolódó tevékenységek megismeréséhez és hosszútávú tervezésének kiszámíthatóbbá tételéhez.

Szerző életrajzok

Reisinger Adrienn , Széchenyi István Egyetem

egyetemi docens, tudományszervezési dékánhelyettes

Dános Zsolt , Óbudai Egyetem

ügyvivő szakértő

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-01

Hogyan kell idézni

Reisinger, A. és Dános, Z. (2021) „Az egyetemi társadalmi felelősségvállalás területi hatásai – négy magyarországi egyetem vizsgálatával”, Tér és Társadalom, 35(3), o. 87–107. doi: 10.17649/TET.35.3.3342.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok