Hosszú távú gazdasági konvergencia-forgatókönyvek megyei pályái Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.2.3302

Kulcsszavak:

gazdasági növekedés, GDP, területi különbségek, Magyarország, hosszú távú pályák

Absztrakt

A gazdasági növekedés és annak területi különbségei folyamatosan a hazai regionális tudományi kutatások előterében vannak. Tanulmányunk célja, hogy területi statisztikai adatok alapján azonosítsa az ezredforduló óta mutatkozó főbb trendeket, és az ezekből levezethető hosszú távú megyei növekedési pályákat 2060-ig bezárólag. A gazdasági növekedést tényezőkre bontva vizsgáljuk, ami által lehetőségünk van területi egységenként elkülöníteni a demográfiai mutatók, a termelékenység és a foglalkoztatás változásának a hatását a gazdasági kibocsátásra. A tanulmányunk második felében e tapasztalatokból kiindulva, egy felülről építkező szemléletben hosszú távú előrejelzéseket készítünk a megyei növekedési pályákra, figyelemmel a négy növekedési tényező elkülönített hatására. A kutatásunk célja nem pontos, számszerű előrejelzések készítése, hanem „mi lenne, ha…” típusú kérdések felvetése és körüljárása.

Két területi forgatókönyvet vizsgálunk, amelyek egyike időben csökkenő ütemű területi differenciálódást vetít előre, a másik pedig időben folyamatosan növekvő különbségeket feltételez. Eredményeink rámutatnak arra, hogy a gazdaság területi koncentrálódása a jövőben is folytatódhat, és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt a fenntartható felzárkózás forrása hosszú távon kisebb súllyal a foglalkoztatás további javulásából, és nagyobb súllyal a munkatermelékenység javulásából származhat.

Szerző életrajzok

Zsibók Zsuzsanna , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

tudományos munkatárs

Páger Balázs , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

tudományos segédmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-27

Hogyan kell idézni

Zsibók, Z. és Páger, B. (2021) „Hosszú távú gazdasági konvergencia-forgatókönyvek megyei pályái Magyarországon”, Tér és Társadalom, 35(2), o. 3–29. doi: 10.17649/TET.35.2.3302.

Folyóirat szám

Rovat

.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>