Innovációs periféria a rurális periféria?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.1.3249

Kulcsszavak:

periféria, régió, innováció, város

Absztrakt

Az innovációk termelésének főáramú elméletéből következtethetünk arra, hogy az innovációk létrejöttének színterei meghatározó mértékben a városi központok és agglomerációk. Kutatásunk célja a tudományos megközelítések plurálisabbá tétele a térbeli innovációtermelésről. A szakirodalom szintetizáló áttekintésével választ adunk arra a kutatási kérdésre, hogy az innováció milyen mértékben köthető a központi urbánus és a vidéki periférikus területekhez. A dolgozat következtetése az, hogy az innováció folyamatával kapcsolatban a kutatások túlnyomó többsége a központokat vizsgálja, pedig az megtalálható a perifériákon is. A perifériák innovációs tevékenysége azonban sok esetben lassú, rejtett és a helyi hagyományokra és adottságokra épül. Az innováció így a központokban sűrűsödhet, de a perifériákon is jelen lehet. A perifériákon viszont kevésbé észlelhető, mert az innovációs folyamat végső szakaszai a városokhoz kapcsolódhatnak. Emiatt további kifejtést és vizsgálatokat igényel a szakirodalmi álláspont, mely szerint innovációk a központokban jönnek létre. A periféria innovációs folyamatai alig kutatott területnek számítanak. A szakirodalmi álláspontokat széles körben integrálni képes elméleti alapvetés lehet, hogy az innovációkat hálózatok, különösen azok sűrűsödési pontjai hozzák létre.

Szerző életrajzok

Oláh Dániel , Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Föld‐ tudományok Doktori Iskola

PhD hallgató

Alpek Levente B. , Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

adjunktus, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

##submission.downloads##

Megjelent

2021-02-22

Hogyan kell idézni

Oláh, D. és Alpek, L. B. (2021) „Innovációs periféria a rurális periféria?”, Tér és Társadalom, 35(1), o. 3–28. doi: 10.17649/TET.35.1.3249.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok