A hazai nagyvárosok sikerességének tényezői a vállalati vélemények tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.1.3213

Kulcsszavak:

sikeresség, telephelyi tényezők, vállalatok, Magyarország

Absztrakt

A rendszerváltozástól napjainkig élénk érdeklődés mutatkozik a magyar településhálózatban elfoglalt városi pozíciók értelmezése iránt. A kapcsolódó kutatások egy része komplex módon kezeli a mögöttes települési siker fogalmát, az elemzések a sikerességet befolyásoló tényezők szélesebb körét veszik figyelembe. Más kutatások inkább a sikeresség egy-egy kiemelt aspektusára koncentrálnak. Tanulmányunk célja, hogy rétegzett vállalati kérdőíves megkeresések (magyarországi vállalkozások régiók, vállalati méret és szektorok szerinti megoszlása) alapján bemutassa a magyarországi települések telephelyi megítélését, jellemezze az értékelések időbeli változását, és kísérletet tegyen típusképzésekre, egyidejűleg lehetőséget biztosítva a statisztikai adatalapú kutatási eredményekkel történő összevetésre is. A nemzetközi városrangsorok rövid áttekintését követően a magyarországi települési szintű kutatások elmúlt két évtizednyi eredményeiből válogatunk.

Saját kutatási eredményeink közül bemutatjuk a városok telephelyi vonzerejének megítélését, megvizsgáljuk, hogy a vállalatok hogyan ítélik meg a településeket az országon és saját szűkebb régiójukon belül, valamint időbeni és térbeni összehasonlításokat is végzünk. Kvantitatív vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy a statisztikai adatelemzésen alapuló kutatási eredményekkel összhangban, a nagyvárosok, a régió- és megyeközpontok kerültek a vállalati rangsorok élére. Visszaszorulóban van a kedvező működési költségek magyarázó ereje, ezzel szemben felértékelődőben van városaink nemzetközi kapcsolatrendszere, üzleti szolgáltatásaik, a helyben elérhető munkaerő felkészültsége és az előnyös innovációs kultúra. Úgy véljük, hogy kutatási eredményeink érdemi hozzájárulást biztosíthatnak az egyes települések komplex térségi tényezőkínálatának megalapozásához, ami fejlesztéspolitikai aspektusból azért sürgető feladat, mert vidéki nagy- és középvárosaink egyelőre nem részei a globális városrendszernek.

Szerző életrajzok

Koltai Zoltán , PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Vidékfejlesztési Intézet, egyetemi docens

Filó Csilla , PTE Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2021-02-22

Hogyan kell idézni

Koltai, Z. és Filó, C. (2021) „A hazai nagyvárosok sikerességének tényezői a vállalati vélemények tükrében”, Tér és Társadalom, 35(1), o. 92–112. doi: 10.17649/TET.35.1.3213.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép