A közép- és kelet-európai országok vallásgyakorlatának regionális vonatkozásai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.33.2.3107

Kulcsszavak:

vallás, társadalmi tőke, regionális identitás, Közép- és Kelet-Európa

Absztrakt

Szociológiai kutatások szerint a rendszerváltást követően nem mutatható ki a vallás visszaszorulása Közép- és Kelet-Európában. Néhol ugyan az individuális vallásgyakorlás jellemzővé vált, a vasfüggöny lebomlását követően fellendülő hitélet tapasztalható a régióban. A leírt tendencia irányítja a kutatók figyelmét a vallás mint identitásképző és kultúraalakító tényező felé. A tanulmány rámutat a régió Nyugat-Európától eltérő vallási sajátosságaira és az ahhoz illeszkedő vallásszociológiai elméletekre. A publikáció kiindulópontja egy egyéves kutatás, melyben Közép- és Kelet-Európa vallási és gazdasági összefüggéseit vizsgáltam. A kutatási projekt legfőbb eredményeinek bemutatása után a tanulmány a regionális vonatkozásokra koncentrál, így a térség tizenhárom országát – Albánia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – vallási szempontból csoportosítja. A tanulmány konklúziója, hogy a vallás Közép- és Kelet-Európában a nemzeti és regionális identitás meghatározó aspektusa, aminek közvetlen gazdasági hatásai is kimutathatóak. Az egyes országok vallásgyakorlata a társadalmi és humán tőkébe való befektetésként válik a területi tőke meghatározó komponensévé.

Információk a szerzőről

Balassa Bernadett , Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

doktorjelölt, egyetemi tanársegéd

##submission.downloads##

Megjelent

2019-05-20

Hogyan kell idézni

Balassa, B. (2019) „A közép- és kelet-európai országok vallásgyakorlatának regionális vonatkozásai”, Tér és Társadalom, 33(2), o. 108–129. doi: 10.17649/TET.33.2.3107.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintés