Vállalkozói hálózatok határok nélkül

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.32.3.2903

Kulcsszavak:

interregionális koopetitív hálózatok, kerékagy és küllő hálózati struktúra, bizalom, térhálózati elemzés

Absztrakt

Ebben a tanulmányban magyar, erdélyi, osztrák, lengyel és ukrán régió- és országhatárt átívelő koopetitív hálózatok területi jellemzőit, struktúráit és hatásait mutatom be. A koopetíció egy dinamikus, újszerű vállalatközi kapcsolatrendszer, melyben riválisok egyszerre versenyeznek és kooperálnak egymással. A tanulmány kiindulópontja szerint minden gazdasági hálózatnak van földrajzi kiterjedése, területi struktúrája, ezért a koopetitív hálózatok működése és hatásmechanizmusai területi aspektusból is vizsgálhatók. A hálózati modellben a csúcspontok a vállalkozások telephelyeit, az összekötő élek a vállalkozások közötti kapcsolatokat jelölik. A vizsgált hálózatokban a versenytársak együttműködnek a közös árubeszerzésben és -szállításban, ezért alacsonyabb egységáron vásárolhatják meg termékeiket. Az így realizált megtakarítást munkahelyteremtésre és jövedelemnövekedésre fordítják. Ebben a cikkben öt informálisan működő koopetitív hálózat területi sajátosságait mutatom be primer hálózati adatbázisok feldolgozásával. Az adatfelvétel során a hálózatok minden egyes szereplőjével (összesen 370 vállalkozóval) félig strukturált interjút készítettem, valamint kérdőíveket is kitöltettem velük. A primer hálózati adatbázis kvalitatív részét tartalomelemzéssel és longitudinális input-output szekvenciaelemzéssel, kvantitatív részét térhálózati elemzéssel és térökonometriai eljárásokkal dolgoztam fel. Az eredmények szerint a koopetitív hálózatok jelentős mértékben hozzájárulnak a lokális gazdasági fejlődés és növekedés dinamikájához, hiszen 257 új munkahely létrehozását, valamint infláción felüli jövedelemnövekedést (évente átlagosan 4-6%) lehetett finanszírozni a koopetitív megtakarításokból. Ugyanakkor a vizsgált koopetitív hálózatokban alacsony szintű bizalom mérhető. Mindegyik hálózat kerékagy és küllő struktúrájú, vagyis az integratív funkciót betöltő személyhez kapcsolódnak a szereplők, a cégek közötti közvetlen kapcsolat rendkívül ritka.

Információk a szerzőről

Jóna György , Debreceni Egyetem, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék

adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2018-08-13

Hogyan kell idézni

Jóna, G. (2018) „Vállalkozói hálózatok határok nélkül”, Tér és Társadalom, 32(3), o. 20–37. doi: 10.17649/TET.32.3.2903.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok