A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben

Szerzők

  • Nagy Erika MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba
  • Timár Judit MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék http://orcid.org/0000-0002-5275-6905
  • Nagy Gábor MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék
  • Velkey Gábor MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba http://orcid.org/0000-0002-4677-0743

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.29.1.2680

Kulcsszavak:

marginalizáció, térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek, függőség, szegénység, vidékkutatás, vidékföldrajz

Absztrakt

Tanulmányunkban a szakmai diskurzusokban hátrányos helyzetűként megjelenített rurális térségekre fókuszálunk, azok marginalizációs folyamataira helyezve a hangsúlyt. Kiindulópontunk az, hogy a marginalitáskoncepció releváns értelmezési keret a „leszakadó” vidéki térségek társadalmi problémáinak megértéséhez. Az ilyen térségekben élő-működő, marginalizált helyzetű társadalmi csoportok – helyi lakosok és gazdasági szereplők – napi gyakorlatain keresztül vizsgáljuk azokat a mechanizmusokat, amelyekkel újratermelődnek a gazdasági-társadalmi hátrányok, a függőségek és a kirekesztettség. Írásunkban amellett érvelünk, hogy egyrészt a társadalmi marginalizálódás és a térbeli hátrányok halmozódása nem választhatók el egymástól; a vidéki terek marginalizálódása az ott élő-működő egyének, csoportok marginalizálódását is eredményezi, tovább rontva a térség helyzetét; másrészt hogy a vidéki terekben élő, marginalizált helyzetű társadalmi csoportok maguk is arra kényszerülnek, hogy napi gyakorlataikkal fenntartsák/újratermeljék saját (marginalizált) helyzetüket a fennálló társadalmi-térbeli struktúrák keretei között. Következtetéseinket négy magyarországi – a társadalmi és a térbeli marginalizáció számos összetevőjét hordozó – terepen végzett empirikus vizsgálatra alapozzuk.

Szerző életrajzok

Nagy Erika , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba

tudományos főmunkatárs

Timár Judit , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Nagy Gábor , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Velkey Gábor , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba

tudományos munkatárs, egyetemi adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2015-03-01

Hogyan kell idézni

Nagy, E., Timár, J., Nagy, G. és Velkey, G. (2015) „A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben”, Tér és Társadalom, 29(1), o. 35–52. doi: 10.17649/TET.29.1.2680.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 6 > >>