A regionális és a vállalati kultúra kölcsönhatásának vizsgálata

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.1.2562

Kulcsszavak:

beágyazottság, elkötelezettség, vállalati kultúra, regionális kultúra

Absztrakt

A Corporate Culture and Regional Embeddedness (CURE) (Vállalati kultúra és regionális beágyazódás) projekt (2007–2009) célja volt a regionális és a vállalati kultúra közti kölcsönhatás, a kulturális változások folyamatának tanulmányozása, továbbá annak a megválaszolása, hogyan tudja az európai régiók kulturális sokszínűsége növelni a vállalatok versenyképességét.

A kutatás hat európai ország (Ausztria, Németország, Magyarország, Hollandia, Svájc, Egyesült Királyság) hét régiójában zajlott. Régiónként 30, összesen 210 vállalatot vizsgáltunk, a vállalat regionális beágyazódása, továbbá a régió és a vállalat kölcsönös egymásra hatása szempontjából. A vizsgálat módszerei a vállalatok vezetőivel készített mélyinterjúk, továbbá a stakeholderekkel folytatott fókuszcsoportos interjúk voltak.

A projekt feltárta a regionális és a vállalati kultúra közti kölcsönhatást és a kölcsönhatásból következő változási folyamatot: egyrészt, hogy hogyan befolyásolja a regionális fejlődést a régióban működő vállalatok kultúrája, másrészt, hogy hogyan befolyásolja a régióban működő vállalatokat a regionális kultúra. Az erős regionális kultúra képes az innováció és a fellendülés számára megfelelő feltételeket teremteni. A kutatás rámutatott a multinacionális vállalatok pozitív, régiókra gyakorolt hatására, valamint a régióknak – különösen a nyílt innovációs területeknek – e vállalatokra gyakorolt pozitív hatására. A vizsgálat négy területre fókuszált, amelyek vizsgálata elősegíti a beágyazottság jobb megértését. Ezek a területek az innováció, a humán erőforrás, a gazdasági értelemben vett fenntarthatóság és az életminőség.

Információk a szerzőről

Konczosné Szombathelyi Márta , Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék, Győr

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2014-03-01

Hogyan kell idézni

Konczosné Szombathelyi, M. (2014) „A regionális és a vállalati kultúra kölcsönhatásának vizsgálata”, Tér és Társadalom, 28(1), o. 84–98. doi: 10.17649/TET.28.1.2562.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok