Egy konfliktus konstrukciói. Térértelmezések Bős kapcsán

Szerzők

  • Nagy Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem, Média- és Kommunikáció Tanszék, Budapest

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.1.2555

Kulcsszavak:

bős–nagymarosi vízlépcső, térértelmezés, térhasználat, tértermelés, vidék metamorfózisa

Absztrakt

A dolgozat a bős–nagymarosi vízlépcsőkonfliktusról szóló esettanulmány. Mellőzi a téma szokásos – jogi, környezetvédelmi, politikai – megközelítéseit, ehelyett Bős mint lokalitás diskurzusait igyekszik feltárni. A terepmunka során készült terepnapló, interjúk, mentális térképek elemzéséből kirajzolódó valóságértelmezéseket a kortárs kultúratudományi elméletek segítségével értelmezi. Az interjúkban ismétlődő motívumok adják a lokalitás diskurzusának támpontjait. A végeredmény azonban azt mutatja, hogy míg Magyarország és Szlovákia két könnyen körülírható (és egymással szemben álló) valóságkonstrukciót képvisel a vízlépcsőrendszerről, addig a lokalitás (Bős) diskurzusa egyáltalán nem egységes és nem határozható meg egyszerűen. A vízlépcsőkonfliktus mikroszintű vizsgálata feltárja azokat a történeteket és társadalmi tereket, melyek eddig jelentéktelennek bizonyultak ahhoz, hogy a témáról szóló magyarországi és szlovákiai írásokba bekerüljenek.

Információk a szerzőről

Nagy Zsófia , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Média- és Kommunikáció Tanszék, Budapest

egyetemi hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2014-03-01

Hogyan kell idézni

Nagy, Z. (2014) „Egy konfliktus konstrukciói. Térértelmezések Bős kapcsán”, Tér és Társadalom, 28(1), o. 62–83. doi: 10.17649/TET.28.1.2555.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok