Új irányok a regionális politikában a terület-tér meghatározása háromszintű alkufolyamatként – A „nyer-nyer-nyer modell" esettanulmány: A Leader EU kezdeményezés alkalmazása Görögországban

Szerzők

  • Papakonstantinidis Leonidas A. Műszaki Oktatási Intézet, Kalamata
  • Dombi Péter

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.19.3-4.1021

Kulcsszavak:

terület-közösség, tudásteremtés, tudásterjesztés, nyerési stratégiák, LEADER

Absztrakt

Ez a tanulmány a „terület-közösség" fogalom újradefiniálásával foglakozik; a körülhatárolható területi részegységeket mind politikai-ideológiai (szolidaritás, részvétel, társadalmi kohézió, értékrend), mind stratégiai dimenziójukban vizsgálja. A tanulmány a „terület-közösséget" úgy definiálja, mint az érzékelési folyamat határpontját, amely az alku-modellben háromoldalú összetett információként jelenik meg, és amely a tudásteremtésen, a tudás elterjesztésén és konverzióján alapul, miként azt a regionális politika új trendjei tükrözik. A három résztvevős integrált információ modellünkben az „erőtényezőt" jelenti az egyes résztvevők számára, mint egy „harmadik-láthatatlan" résztvevő (megjelenítve az alkuval kapcsolatos legjobb várakozásunkat – mely alkalmasint megegyezhet a versenytárs, valamint a területközösség, mint térségi egység számára optimális kimenetellel egyaránt). A javasolt modell (nyer-nyernyer) a Nash-féle (nyer-nyer) néven ismertté vált, az alkuban részt vevö felek közvetlen visszajelzéseiből kialakuló egyensúlyi ponttal rendelkező viselkedési modellen alapul. A kibővített modellben a közösség, mint egy harmadik, láthatatlan fél „vesz részt" az alkufolyamatban. Ez csak egyetlen helyzetben valósítható meg, ami az érzékelési folyamat határpontja. Ez a határpont adja egyúttal a terület-közösség fogalom újraértelmezését is.

Információk a szerzőről

Papakonstantinidis Leonidas A. , Műszaki Oktatási Intézet, Kalamata

osztályvezető-helyettes

##submission.downloads##

Megjelent

2005-09-01

Hogyan kell idézni

Papakonstantinidis, L. A. és Dombi, P. (2005) „Új irányok a regionális politikában a terület-tér meghatározása háromszintű alkufolyamatként – A „nyer-nyer-nyer modell" esettanulmány: A Leader EU kezdeményezés alkalmazása Görögországban”, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 95–109. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1021.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei