Hardi, T. és Nárai, M. (2005) „Szuburbanizáció és közlekedés a győri agglomerációban”, Tér és Társadalom, 19(1), o. 81–101. doi: 10.17649/TET.19.1.985.