Szörényiné Kukorelli, I. (1998) „A Nyugat-dunántúli régió – régió?”, Tér és Társadalom, 12(3), o. 51–75. doi: 10.17649/TET.12.3.473.