Hajdú, Z. (1989) „Az első »szocialista« településhálózat-fejlesztési koncepció formálódása Magyarországon (1949–1951)”, Tér és Társadalom, 3(1), o. 86–96. doi: 10.17649/TET.3.1.117.