Hervainé Szabó, G. (2008) „Az integratív várospolitika tapasztalatai a hazai várostérségekben”, Tér és Társadalom, 22(1), o. 77–91. doi: 10.17649/TET.22.1.1157.