Teveli-Horváth, Dorottya, és Virág Varga. 2023. „A Magyar kreatív Fiatalok lakóhelyválasztási preferenciái és Annak változása a COVID-19 fényében”. Tér és Társadalom 37 (1):71-91. https://doi.org/10.17649/TET.37.1.3414.