Szörényiné Kukorelli, Irén. 2005. „A Fenntartható fejlődés stratégiai Elemei a rurális térségekben”. Tér és Társadalom 19 (3-4):111-37. https://doi.org/10.17649/TET.19.3-4.1022.